Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

VIOFFICE Building – Bạch Đằng

30 – 60 - 80 -120 - 200-... - 1200m2$ 12

Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

VIOFFICE Building – Điện Biên Phủ

30 – 60 - 80 -120 - 200 - 1000m2 - 2000m2 - ...$ 24

Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

VIOFFICE Building – Nguyễn Gia Trí

22 - 40 - 80 -100 - 200-... - 1200m2$ 12